Thursday, May 29, 2008

KEKUATAN KAEDAH BAGHDADI

  • Murid dapat mengenal huruf hijaiyyah, baris-baris dan tanda-tanda al-quran dengan baik.
  • Murid diajar mengeja huruf yang pelbagai baris sehingga betul-betul fasih dan mahir.
  • Pelajar senang faham dan dapat mengeja serta membaca kalimah yang mempunyai pelbagai baris dan tanda keran dipermulaan pembelajaran murid diperkenalkan dengan huruf-huruf hijaiyyah terlebih dahulu.
  • Sesuai untuk pelajar yang lemah mengikut peringkat tertentu dari pengenalan huruf, mengeja dan membaca al-Quran.

No comments: